Skruekompressor

Skruekompressorer er den vanligste kompressortypen til industrielt bruk. De leveres i mange modeller og dekker de fleste bruksområder med fokus på lavt energiforbruk og lave vedlikeholdskostnader.
Kapasitetsområde 0,5- 75 m³/min.
Trykkområde 3-13 bar.
VS 150

Oljefrie kompressorer

Oljefrie kompressorer gir energieffektiv trykkluft av høy kvalitet til en rekke bruksområder. Totalt oljefri utforming eliminerer problemet med forurenset luft, og reduserer risikoen og kostnader knyttet til skader på produkter, spesielt ved produksjon i sterile omgivelser.
Kapasitetsområde 0,67-17,96 m³/min.
Trykkområde 5-10 bar.
VS 50

Innbyggingskompressorer

Innbyggingskompressorer brukes mye i borrerigger, tunnelarbeider og montert på ulike typer utstyr som gravemaskiner, tappevogner for aluminium, etc.
Kapasitetsområde 0,5-12 m³/min.
Trykkområde 3-13 bar.
CT

Turbokompressorer

Turbokompressorer er en oljefrie kompressorer med stor kapasitet, og er spesielt egnet for stort forbruk av luft og stabilt luftforbruk.
Kapasitetsområde 16-385 m³/min.
Trykkområde 3-40 bar.
Turbokompressor