Lamellpumper

Lamellpumper er spesielt egnet for bruksområder der man skal lavt ned i trykk eller det er svært høye temperaturer. Aktuelle områder er for eksempel vakuumpakking og støping/forming. Det finnes både oljefrie og oljesmurte lamellpumper. De oljesmurte er mest brukt.
Lamellpumpe

Sidekanalsblåsere

En sidekanalsblåser kan brukes både som blåsemaskin og vakuumpumpe. Sidekanalsblåsere er velegnet for en rekke bruksområder, blant annet pneumatisk transport, gasstransport og løfting/holding. De brukes mye i næringsmiddelindustrien, grafisk bransje og ved renseanlegg.

Dette er den blåser/vakuumpumpetypen som har utviklet seg mest de senere år. Den klarer større og større trykk og har fått stadig bedre virkningsgrad. Styringsmulighetene er gode på grunn av frekvensstyring, og man får stor kapasitet ut av en liten enhet.

Produktspekteret til Nessco innenfor denne kategorien er det beste som tilbys på det norske markedet.

Sidekanalsblåser

Skruevakuumpumper

Skruevakuumpumper er den nyeste vakuumpumetypen på markedet. Pumpene har en svært god virkningsgrad og går ned til trykk under 0,1 mbar abs. Pumpene er oljefrie og har et svært lavt vedlikeholdsbehov. Disse pumpene er blitt brukt mye innen kjemisk industri, og har begynt å ta over mange applikasjoner innen andre tradisjonelle prosesser, for eksempel vakuumpakking.
Skruevakuumpumpe

Klopumper

Klovakuumpumper/kloblåsemaskiner har en veldig høy virkningsgrad. De er ideelle for frekvensstyring. Denne pumpetypen har ingen lameller og ingen olje i kompresjonskammeret, og krever derfor nesten ikke vedlikehold. Som vakuumpumpe er pumpen velegnet til alt innenfor løfte/holde-applikasjoner. Som blåsemaskin passer denne typen inn i systemer som trenger trykk opptil 2,2 bar overtrykk.
Klopumpe

Boosterpumper

Boosterpumper brukes i et system sammen med en annen vakuumpumpe for å øke kapasiteten ved lave trykk. Et typisk bruksområde er vakuumpakking i næringsmiddelindustrien.
Boosterpupmpe

Væskeringsvakuumpumper

Væskeringsvakuumpumper tåler helt opp til mettet luft på innsuget, det vil si at luften kan være full av damp. Dampen vil bare kondensere til væskeringen og bli en del av systemet.

Væskeringsvakuumpumper kan brukes i røffe miljøer, der også støvpartikler fanges opp av ringen. (Men for mye støv vil kunne slite på tettingen mot aksling.)

Våre væskeringsvakuumpumper er laget i flere varianter, med stål løpehjul og støpegods hus, syrefast løpehjul og støpegods hus og helt syrefast utgave. Den kan benytte olje som driftsvæske - noe som gir vakuumnivå ned til 15 mbar abs i stedet for 33 som er standard.

Væskeringsvakuumpumpe

Lobeblåsere

En lobeblåser, eller rootsblåser som den også kalles, gir et stort volum, har lite vedlikehold og lang levetid. I tillegg er luften helt fri for olje.

Våre blåsemaskiner er markedsleder på grunn av sin gode kvalitet til riktig pris. Vi har installasjoner i Norge hvor disse maskinene går på sitt 30. år med problemfri drift og minimale vedlikeholdskostnader.

Vårt produktspekter inkluderer lobeblåsere med ATEX-godkjenning.

Lobeblåser

Skrueblåsere

Skrueblåsere gir opp til 2,5 bar (g) trykk, med en kapasitet opp til 10,000 m³/t, og er velegnet for blåseluft/prosessluft i industrien og til alle typer pneumatisk transport som krever trykk opp til 2,5 bar. Produktet blir også tilgjengelig i ATEX-versjoner.

En innovativ og unik rotorprofil gir maksimal energisparing. Profilen optimaliserer forholdet mellom kapasitet og trykk takket være en effektiv indre kompresjon.

Skrueblåser