fbpx
Enøk & sparing

De aller fleste trykkluft- og vakuumanlegg har et betydelig potensial for energisparing – og dermed kostnadsreduksjon.Med stadig økende strømpriser og større vekt på miljøet, er gode ENØK-tiltak en vinn/vinn-situasjon både for bedriften som eier trykkluft- eller vakuumutstyret og for samfunnet generelt.

Ved trykkluftproduksjon benyttes bare ca. 12 % av tilført energi som trykkluft. Resten blir til varme. Det er gjort beregninger som viser at de fleste bedrifter har et sparepotensial på minst 40 % av tilført effekt. Hvis også varmeoverskuddet fra trykkluftanlegget kan benyttes, er det muligheter for enda større besparelser.

De viktigste faktorene for å redusere energiforbruket er

  • Energigjenvinning
  • Frekvensstyring
  • Lekkasjetetting
  • Unngå trykkfall
  • Riktig arbeidstrykk

I tillegg kan man evaluere driftsform, temperatur, muligheter for samkjøring, trykkluftkvalitet og virkningsgrad og få til ytterligere energibesparelser.

Vi i Nessco har stor kompetanse på vurdering av energisparingspotensial.

Vi tar vare på dine verdier!

×
Any questions?