fbpx
Trefordeling

Til papirindustrien, sagbruk, videreforedling av tre og møbelindustrien leverer vi blant annet trykkluft- og vakuumutstyr til løfting/holding, styring av produksjonsutstyr og spesialmaskiner for møbelproduksjon.
Vi tilbyr også ulike former for serviceavtaler, slik at din bedrift kan bruke tiden på det dere gjør best, mens vi tar vare på trykkluft- og vakuumutstyret.

Aktuelle produktgrupper:

×
Any questions?