Covid - 19 Kundeinfo

Nessco følger til enhver tid FHI sine retningslinjer og anbefalninger. Vi vil fortsette å ivareta sikkerheten for våre ansatte samtidig som vi jobber for å minimere eventuelle ulemper for våre kunder. Alle våre ansatte er operative og kan bistå deg via telefon, mail og videokonferanse.

Service og vedlikeholds besøk går som normalt, serviceavdelingen utfører installerer og vedlikeholder trykkluftsutstyr. Vi verdsetter vi vår rolle som en pålitelig tjenesteleverandør og er fortsatt forpliktet til å ivareta våre kunders behov. 

Alle besøk av en Nessco servicetekniker skjer ihht til gjeldende coronarestriksjoner og vil ivareta kundens og den ansattes sikkerhet.

Hva kan du forvente deg av oss:

  • Vi bærer alltid maske
  • Vi spriter hender før og etter besøk
  • Vi avtaler på forhånd slik at det ikke er nødvendig at noen er tilstede annet enn av vi slippes inn
  • Vi har digital kommunikasjon mellom tekniker og kunde
  • Vi etterkommer våre kunders og lokale skjerpede krav

Kontakt oss ved spørsmål, vi finner en løsning.