Om oss

 

Totalleverandør

Nessco er Norges største totalleverandør av kompressorer, blåsemaskiner og vakuumpumper med tilhørende servicetjenester.
Som totalleverandør kan vi betjene ditt komplette anlegg for trykkluft, blåseluft eller vakuum tilpasset dine behov og ønsker, samt foreta nødvendig service.

Nessco representerer noen av verdens mest anerkjente produsenter av kompressorer, blåsemaskiner og vakuumpumper. Vi stiller høye krav til produktkvalitet og kostnadsbesparende løsninger for brukeren.
Vi vet hvor viktig det er å ha et driftssikkert trykkluft- eller vakuumanlegg, og har derfor bygd opp en av bransjens beste serviceavdelinger. Vi tilbyr serviceavtaler for forebyggende vedlikehold og service samt at vi har en døgnåpen vakttelefon etter avtale der tilgang på trykkluft er kritisk.

Trenger du en kompressor, blåsemaskin, vakuumpumpe eller service på ditt trykkluftanlegg, kan vi hjelpe deg! Ta kontakt med oss.

Vi tar vare på dine verdier!

 

Nessco Gruppen

Nessco AS er en del av Nessco Gruppen som ble etablert i 1989 og består av Nessco AS og Tamrotor Marine Compressors AS.
Nessco Gruppen driver med salg og service av produkter innenfor trykkluft og vakuum, og betjener landbasert industri nasjonalt,
samt marine og offshore internasjonalt.

Kvalitet og HMS

Nessco er sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001.

Nessco ønsker å holde et kontinuerlig fokus på HMS-arbeid for å opprettholde sikkerheten i bedriften og sikre et godt arbeidsmiljø for våre ansatte. Vi ønsker å forebygge helseskader og verne miljøet på en best mulig måte.

Krav til leverandører

Etiske retningslinjer
– Code of Conduct

Nessco jobber ut fra målet om å kombinere sunn forretningsdrift med et tydelig ansvar for samfunn og miljø. Vi mener etiske retningslinjer er grunnleggende for å skape tillit, lojalitet og ansvarlig opptreden. Derfor forventes det at alle medarbeidere og partnere i vår verdikjede skal kjenne til og etterleve våre etiske retningslinjer.

Etiske retningslinjer (norsk versjon)

Code of conduct (eng versjon)

Salgsbetingelser

Med mindre annet skriftlig avtales vil salg og leveranse foregå i henhold til standard salgsbetingelser fra Maskingrossisternes Forening (MGF).

Salgsbetingelser Nessco AS

 

 

 

Personvernerklæring

Nessco AS (“Selskapet”) er opptatt av personvernet til våre eiere, kunder, leverandører og øvrige samarbeidspartnere. Vi arbeider aktivt for å sikre korrekt og sikker behandling av personopplysninger.
Selskapet behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi behandler, hvordan de benyttes samt hva vi gjør for å beskytte personopplysningene.

Les hele personvernerklæringen her

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Bakgrunnen for loven er å sikre at norske virksomheter tar helhetlig ansvar for sine verdikjeder, og løpende gjennomfører menneskerettslige aktsomhetsvurderinger i disse. Vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger i tråd med kravene i åpenhetsloven §4.

Grunnleggende menneskerettigheter
I vårt interne regelverk er det fastsatt at vi forplikter oss til å følge grunnleggende menneskerettigheter i henhold til FNs menneskerettighetserklæring, herunder FNs barnekonvensjon art. 32, samt ILOs konvensjoner nr 29, 87, 100, 105, 111, 138 og 182.

Vi har utarbeidet Etiske retningslinjer for handel og menneskerettigheter. Se over. 

Åpenhetsloven på Lovdata
 

Redegjørelse for aktsomhetsvurdering fra Nessco AS

I henhold til den nye Åpenhetsloven jobber selskapet bevisst med å kartlegge og vurdere eventuelle negative påvirkninger/skader i egen virksomhet, leverandørkjede og forretningsforbindelser. Det skal iverksettes tiltak for å forebygge, redusere eller stanse negative påvirkninger/skader. Selskapet har implementert aktsomhetsvurderinger, og redegjørelse for dette arbeidet finner du under.

Redegjørelse for aktsomhetsvurdering for rapporteringsåret 2022 

Denne redegjørelsen dekker kravene i Åpenhetsloven. Ønskes det en dialog med Nessco om vår aktsomhetsvurdering, kan vi kontaktes via firmapost@nessco.no.

Varsle- og klagemulighet

Nessco ønsker å være en god forretningspartner og samfunnsaktør. Kjenner du til kritikkverdige forhold i vår organisasjon, kan du informere oss om dette via vår varslingsportal for eksterne aktører:

Varslingsportal for eksterne aktører - Whistleblowergate for external actors

 

 

 

Nessco

Kontakt oss