Etterbehandling

 

Vi kan hjelpe deg med å finne riktig etterbehandlingsutstyr til ditt system!

 

Kjøletørkere

Kjøletørkere med konstant duggpunkt på +3° C sørger for å fjerne vanndamp i trykkluftanlegget. Dette hindrer korrosjon og unødvendig slitasje på trykkluftutstyret. Våre kjøletørkere er bygd for kontinuerlig drift, tar minimal plass og er enkle å vedlikeholde.

Kapasitetsområde 21-9300 m³/t.
 
Trykkområde 3-16 bar.
Drypoint RA_solo_4c_cropped
drypoint

Adsorpsjonstørkere

Adsorpsjonstørkere er konstruert for å fjerne olje, vann og partikler fra trykkluft og brukes mye i miljøer med svært strenge krav til ren og tørr luft (for eksempel i næringsmiddelindustrien og prosessindustrien). Adsorpsjonstørkere brukes for duggpunktstemperaturer fra +3° C til -70° C eller lavere.

Kapasitetsområde 90-1200 m³/t.
 
Trykkområde 3-16 bar.

Kombinasjonstørkere

Kombinasjonstørkere er et energi- og kostnadseffektivt alternativ for duggpunkt under 0°C og kapasiteter over 1000 m3/t. En olje/vann-utskiller sikrer at utslippet av oljeholdig kondensat blir under 10 mg/l, som er innenfor EUs grense på 10 mg/l og godt under grensen i henhold til norsk lov (50 mg olje per liter kondensat).

Kapasitetsområde 1200-9000 m3/t.
 
Trykkområde 3-16 bar.
kombinasjonstørke
filtere

Filtere

Filtere brukes enten alene eller sammen med tørker(e) i en helhetlig løsning for å skille ut vann, partikler og olje fra trykkluften. Vi leverer filtere i forskjellige kvaliteter og kapasiteter i henhold til ditt behov.

Har du lyst til å vite mer om våre produkter og tjenester?