Vakuumpumper

 

Våre produktspesialister vil hjelpe deg å finne riktig maskin til ditt bruk!

 

Lamellpumper

Lamellpumper er spesielt egnet for bruksområder der man skal lavt ned i trykk eller det er svært høye temperaturer. Aktuelle områder er for eksempel vakuum pakking og støping/forming. Det finnes både oljefrie og oljesmurte lamellpumper. De oljesmurte er mest brukt.


Bruksområde

Ta kontakt for mer informasjon om hver enkelt modell.

lamellpumpe (1)
sidekanalsblaaser (1)

Sidekanalsblåsere

Sidekanalsblåsere er velegnet for en rekke bruksområder, blant annet pneumatisk transport, gasstransport og løfting/holding. De brukes mye i næringsmiddelindustrien, grafisk bransje og ved andre produktsjonsanlegg.

Dette er den vakuumpumpetypen som har utviklet seg mest de senere år. Den klarer lavere og lavere trykk og har fått stadig bedre virkningsgrad. Reguleringsmulighetene er gode ved hjelp av frekvensstyring, og man får stor kapasitet ut av en liten enhet.

Produktspekteret til Nessco innenfor denne kategorien er det beste som tilbys på det norske markedet.

Bruksområde


Ta kontakt for mer informasjon om hver enkelt modell.

Skruevakuumpumpe

Skruevakuumpumper er den nyeste vakuumpumetypen på markedet. Pumpene har en svært god virkningsgrad og går ned til trykk under 0,1 mbar abs. Pumpene er oljefrie og har et svært lavt vedlikeholdsbehov. Disse pumpene er blitt brukt mye innen kjemisk industri, og har begynt å ta over mange applikasjoner innen andre tradisjonelle prosesser, for eksempel vakuumpakking.

 

Bruksområde


Ta kontakt for mer informasjon om hver enkelt modell.

skruevakuumpumpe (2)
klopumpe (1)

Klopumper

Klopumper har en veldig høy virkningsgrad. De er ideelle for frekvensstyring. Denne pumpetypen har ingen lameller og ingen olje i kompresjonskammeret, og krever derfor nesten ikke vedlikehold. Som vakuumpumpe er pumpen velegnet til alt innenfor løfte/holde-applikasjoner.

Bruksområde


Ta kontakt for mer informasjon om hver enkelt modell.

Boosterpumper

Boosterpumper brukes i et system sammen med en annen vakuumpumpe for å øke kapasiteten ved lave trykk. Et typisk bruksområde er vakuum pakking i næringsmiddelindustrien.

 

Bruksområde


Ta kontakt for mer informasjon om hver enkelt modell.

boosterpupmpe (1)
vaeskeneringsvakuumpumpe

Væskeringsvakuumpumper

Væskeringsvakuumpumper tåler helt opp til mettet luft på innsuget, det vil si at luften kan være full av damp. Dampen vil bare kondensere til væskeringen og bli en del av systemet.

Videre så kan pumpene brukes i røffe miljøer, de tåler en viss mengde partikler.

Våre væskeringsvakuumpumper er laget i flere varianter, med stål løpehjul og støpegods hus, syrefast løpehjul og støpegods hus eller i helt syrefast utgave. Den kan benytte olje som driftsvæske - noe som gir vakuumnivå ned til 15 mbar abs i stedet for 33 som er standard.

Bruksområde


Ta kontakt for mer informasjon om hver enkelt modell.

Lobeblåsere

En lobeblåser, eller rootsblåser som den også kalles, gir et stort volum, har lite vedlikehold og lang levetid. I tillegg er luften helt fri for olje. Maks vakuum er 500 mbar abs. Vi har også spesialmodeller som går ned under 150 mbar abs.

Våre blåsemaskiner er markedsledere på grunn av sin gode kvalitet til riktig pris. Vi har installasjoner i Norge hvor disse maskinene går på sitt 30. år med problemfri drift og minimale vedlikeholdskostnader.

Vårt produktspekter inkluderer lobeblåsere med ATEX-godkjenning.

 

Bruksområde


Ta kontakt for mer informasjon om hver enkelt modell.

lobeblaaser (1)
skrueblaaser (1)

Skrueblåsere

Skrueblåsere går ned til 300 mbar abs vakuum, med en kapasitet opp til 8700 m³/t og er velegnet for prosessluft i industrien og til alle typer pneumatisk transport som krever lavt vakuum. Produktet blir også tilgjengelig i ATEX-versjoner.

En innovativ og unik rotorprofil gir maksimal energisparing. Profilen optimaliserer forholdet mellom kapasitet og trykk takket være en effektiv indre kompresjon.

Bruksområde


Ta kontakt for mer informasjon om hver enkelt modell.

Har du lyst til å vite mer om våre produkter og tjenester?