Service

 

Unngå nedetid - service til hele landet

Som totalleverandør er Nessco opptatt av å være tilstede hele veien fra behov til service og ettermarked, hele levetiden til din maskin eller ditt anlegg. Vårt mål er å være best innen drift, vedlikehold og energiøkonomisering i bransjen, uavhengig hvor i landet du holder til.

Med vårt landsdekkende nettverk av høyt kvalifiserte teknikere kan vi tilby deg som kunde en optimal driftssikkerhet, bedre kontroll og lavere levetidskostnader.

  • landsdekkende servicenettverk
  • sertifiserte serviceteknikere
  • kort responstid
  • stort delelager med originaldeler
  • egne serviceverksteder
  • 24-timers vakttelefon

Vi tar vare på dine verdier!

Kart med biler


Serviceavtale

Serviceavtale er en avtale hvor vi tilbyr fast pris for arbeid og reise. Vi kommer til avtalt tid og foretar forbyggende service på ditt trykkluft- eller vakuumanlegg. Vi tilpasser tidsintervallene for service etter ditt behov. Når det nærmer seg tid for service på ditt anlegg, vil vi ta kontakt å finne et tidspunkt som passer.

I vårt service-system har vi tatt vare på historikken fra tidligere besøk, og våre serviceteknikere vil med bakgrunn i dette og diagnose ved ankomst tilpasse service og vedlikehold. Tekniker har alltid nødvendige deler og verktøy i bilen for kortest mulig stans av kompressor, tørke eller vakuumpumpe.

 


Garantiavtale

Gjennom en garantiavtale tar vi et større ansvar for ditt trykkluftanlegg.

Til en fast månedlig pris dekkes alle utgifter for slitedeler, servicedeler eller eventuelle havarier på deler som normalt ikke forventes å måtte skiftes. Likeledes dekkes alle kostnader knyttet til arbeid og reise, når det gjelder forebyggende service og utrykninger.

Dine fordeler er en enkel og sikker budsjettering, uten uforutsette utgifter.

 

 


Trykkluftabonnement

Vi tilbyr trykkluftabonnement hvor vi tar på oss det fulle ansvaret for anlegg og installasjoner.

Som kunde hos oss vil du sammen med våre rådgivere definere ønsket trykk, mengde og kvalitet på trykkluften.

Nessco tilbyr et trykkluftabonnement som innebærer at Nessco eier anlegget og tar alle driftsutgifter (eksklusive strøm) på dette. Vi sørger også for nødvendige oppdateringer når det gjelde kvalitet og kapasitet.

Dine fordeler er ingen uforutsette utgifter da du betaler for installert kapasitet.

Service og energiøkonomisering

Vår landsdekkende serviceavdeling tilbyr service og serviceavtaler etter ditt behov på dine installasjoner. Med en serviceavtale er du sikret at utstyret alltid fungerer optimalt. Avtalen omfatter regelmessige vedlikehold og kontroll av alle komponenter og slitasjedeler. Våre serviceavtaler dekker alt fra opplæring til ulike drifts- og vedlikeholdsavtaler. Dette gir deg som kunde forutsigbarhet og trygghet.

Vår mest brukte serviceavtale er den som inkluderer et eller flere årlige servicebesøk, denne kan utvides til å inkludere deler eller oppgraderes til et trykkluftabonnement. Trykkluftabonnement innebærer at du som kunde kun betaler for luften som forbrukes, mens Nessco fortsatt eier og vedlikeholder utstyret. Vi tilbyr også̊ tegning av garantiavtaler hvor vi står for alt vedlikehold til fast pris. Vi tilbyr også deleavtale hvor vi leverer reservedeler, slik at du til enhver tid har de delene de trenger enten det oppstår uforutsett stans eller planlagte servicestopp.

Vi utfører luftlekkasjesøk. Visste du at en lekkasje fra et hull på 1mm koster deg ca 3800 kroner pr. år om den får lekke kontinuerlig? Tetting av lekkasjer sørger for en god driftsøkonomi på̊ dine installasjoner.

Vi leverer servicekontrakter på̊ produkter levert av Nessco og produkter levert av andre produsenter.

IMG_5435
AdobeStock_418316573

Rådgivning

 

Kravene til kostnadseffektiv produksjon blir stadig større. Samtidig skal vi forholde oss til bestemmelser fra myndighetene når det gjelder trykkluftanlegg, forurensing og pusteluftkvalitet.

Det er viktig å drive et anlegg mest mulig energiøkonomisk, og sparepotensialet er stort. Det er ikke uvanlig at man med enkle tiltak kan spare 100.000 kroner i strøm på et gjennomsnittlig trykkluft- eller vakuumanlegg.

Hos Nessco har alle ettermarkedsrådgivere, serviceteknikere og selgere lang erfaring i rådgivning og dokumentering av nødvendige måleresultater. Vi kan vurdere, evaluere og gi råd i forhold til trykkluftkvalitet, installasjon, sentralisering, ventilasjon og drift.

Vi jobber med trykkluft- og vakuumteknikk hver dag og holder oss oppdatert på krav og regler.

 


Har du behov for rådgivning eller service?

 

Uten navn-5

Landsdekkende service