Service

 

Unngå nedetid - service til hele landet

Som totalleverandør er Nessco opptatt av å være tilstede hele veien fra behov til service og ettermarked, hele levetiden til din maskin eller ditt anlegg. Vårt mål er å være best innen drift, vedlikehold og energiøkonomisering i bransjen, uavhengig hvor i landet du holder til.

Med vårt landsdekkende nettverk av høyt kvalifiserte teknikere kan vi tilby deg som kunde en optimal driftssikkerhet, bedre kontroll og lavere levetidskostnader.

  • landsdekkende servicenettverk
  • sertifiserte serviceteknikere
  • kort responstid
  • stort delelager med originaldeler
  • egne serviceverksteder
  • 24-timers vakttelefon

Vi tar vare på dine verdier!

Kart med biler

Velg den serviceavtalen som passer deg best


Serviceavtale

Serviceavtale er en avtale hvor vi tilbyr fast pris for arbeid og reise. Vi kommer til avtalt tid og foretar forbyggende service på ditt trykkluft- eller vakuumanlegg. Vi tilpasser tidsintervallene for service etter ditt behov. Når det nærmer seg tid for service på ditt anlegg, vil vi ta kontakt å finne et tidspunkt som passer.

I vårt service-system har vi tatt vare på historikken fra tidligere besøk, og våre serviceteknikere vil med bakgrunn i dette og diagnose ved ankomst tilpasse service og vedlikehold. Tekniker har alltid nødvendige deler og verktøy i bilen for kortest mulig stans av kompressor, tørke eller vakuumpumpe.

 


Garantiavtale

Gjennom en garantiavtale tar vi et større ansvar for ditt trykkluftanlegg.

Til en fast månedlig pris dekkes alle utgifter for slitedeler, servicedeler eller eventuelle havarier på deler som normalt ikke forventes å måtte skiftes. Likeledes dekkes alle kostnader knyttet til arbeid og reise, når det gjelder forebyggende service og utrykninger.

Dine fordeler er en enkel og sikker budsjettering, uten uforutsette utgifter.

 

 


Trykkluftabonnement

Vi tilbyr trykkluftabonnement hvor vi tar på oss det fulle ansvaret for anlegg og installasjoner.

Som kunde hos oss vil du sammen med våre rådgivere definere ønsket trykk, mengde og kvalitet på trykkluften.

Nessco tilbyr et trykkluftabonnement som innebærer at Nessco eier anlegget og tar alle driftsutgifter (eksklusive strøm) på dette. Vi sørger også for nødvendige oppdateringer når det gjelde kvalitet og kapasitet.

Dine fordeler er ingen uforutsette utgifter da du betaler for installert kapasitet.

Hvor mye kan du spare ved å be oss utføre en luftlekkasjekontroll?


Har du behov for service?

 


Landsdekkende service