fbpx

Serviceavtale

Dette er den vanligste avtaleformen. En serviceavtale er en avtale hvor vi til fast pris for arbeid, reise og til avtalt tid foretar forbyggende service på ditt trykkluft- eller vakuumanlegg. Etter avtale med deg vil vi tilpasse tidsintervallene for service. Vi vil ta kontakt i forkant og melde fra om at det nærmer seg tid for service, og sjekke at det passer deg.

Basert på vårt service-system har vi tatt vare på historikken fra tidligere besøk, og våre serviceteknikere har alltid nødvendige deler og verktøy i bilen for kortest mulig stans av kompressor, tørke eller vakuumpumpe.

Kontakt oss for mer info

Garantiavtale

Dette er en avtaleform hvor vi tar enda større ansvar for ditt trykkluftanlegg.

Til en fast månedlig pris dekkes alle utgifter for slitedeler, servicedeler eller eventuelle havarier på deler som normalt ikke forventes å måtte skiftes. Likeledes dekkes alt arbeid og reise, både når det gjelder forebyggende service og utrykninger.

Dine fordeler er en enkel og sikker budsjettering, uten uforutsette utgifter.

Kontakt oss for mer info

Trykkluftabonnement

Vi tilbyr trykkluftabonnement som gir deg trykkluft uten ansvar for anlegg og installsjoner.

Det du som kunde trenger, er først og fremst et gitt trykk av en bestemt kvalitet til en beregnet mengde. Strengt tatt trenger du ikke å eie en kompressor eller pumpe.

Nessco tilbyr et trykkluftabonnement som innebærer at Nessco eier anlegget og tar alle driftsutgifter på dette. Vi sørger også for nødvendige oppdateringer når det gjelde kvalitet og kapasitet.

Kontakt oss for mer info

Rådgivning

Kravene til kostnadseffektiv produksjon blir stadig større. Samtidig skal vi forholde oss til bestemmelser fra myndighetene når det gjelder trykkluftanlegg, forurensing og pusteluftkvalitet.

Det er viktig å drive et anlegg mest mulig energiøkonomisk, og sparepotensialet er stort. Det er ikke uvanlig at man med enkle tiltak kan spare 100.000 kroner i strøm på et gjennomsnittlig trykkluft- eller vakuumanlegg.

Hos Nessco har alle serviceteknikere, selgere og tekniske saksbehandlere lang erfaring i rådgivning og dokumentering av nødvendige måleresultater. Vi kan vurdere, evaluere og gi råd i forhold til trykkluftkvalitet, installasjon, sentralisering, ventilasjon og drift.

Vi jobber med trykkluft- og vakuumteknikk hver dag og holder oss oppdatert på krav og regler.

Kontakt oss for mer info

UNNGÅ NEDETID – SERVICE TIL HELE LANDET

Som totalleverandør er Nessco opptatt av å være tilstede hele veien fra behov til service og ettermarked, hele levetiden til din maskin eller ditt anlegg. Vårt mål er å være best innen drift, vedlikehold og energiøkonomisering i bransjen, uavhengig hvor i landet du holder til.

Med vårt landsdekkende nettverk av høyt kvalifiserte teknikere kan vi tilby deg som kunde en optimal driftssikkerhet, bedre kontroll og lavere levetidskostnader.

 

VI HAR SERVICEAVTALER TILPASSET DITT BEHOV

Vår landsdekkende serviceavdeling tilbyr serviceavtaler etter ditt behov på alle dine installasjoner i ditt nærområde. Med en serviceavtale er du sikret at utstyret alltid fungerer optimalt. Avtalen omfatter alltid regelmessige vedlikehold og alle komponenter og slitasjedeler blir alltid kontrollert.

Våre serviceavtaler dekker alt fra opplæring til ulike drifts- og vedlikeholdsavtaler. Dette gir deg som kunde forutsigbarhet og trygghet.

De fleste kunder velger å inngå serviceavtale med et årlig servicebesøk, denne kan utvides til å inkludere deler eller oppgraderes til et trykkluftabonnement. En ordning som innebærer at kunden kun betaler for luften som forbrukes, mens Nessco fortsatt eier og vedlikeholder utstyret. Vi tilbyr også tegning av garantiavtaler.

For våre kunder kan det også tilbys deleavtale hvor vi levere deler ut fra kundens behov, slik at kunden har de delene de trenger etter sin planlagte servicestopp.

Vi kan utføre luftlekkasjesjekk, som vil sørge for en god driftsøkonomi på dine installasjoner. Reparasjoner utføres når det er nødvendig.

Vi leverer servicekontrakter på produkter levert av Nessco og produkter levert av andre produsenter.

Vi tar vare på dine verdier!

×
Any questions?